Za Zasługi dla Turystyki  Złota Honorowa Odznaka PTTK

naszesudety

na szlaku
 
 


paluszek
S t a t y s t y k i

Wizyt - ogółem: 820112
dzisiaj: 35 ⁂  obecnie: 4

r.
 


Czesko-Polski Szlak Grzbietowy

W dniu 29 października 2014r. Burmistrz Barda Krzysztof Żegański podpisał duży transgraniczny wniosek projektowy pn. „Czesko- Polski Szlak Grzbietowy”. Oprócz Gminy Bardo chęć przystąpienia do projektu wyraziło 28 innych beneficjentów, w tym 10 z Polski i 18 z Republiki Czeskiej.

Projekt ten zakłada stworzenie szlaku tzw. „Grzebieniówki” prowadzący po najwyższych szczytach i pasmach górskich po stronie polskiej i czeskiej. Główną inwestycją projektu ze strony Gminy Bardo byłaby budowa wieży z platformą widokową na Ostrej Górze (z niemieckiego: Konigshainer Spitzberg, 751 m n.p.m.) w Górach Bardzkich. Warto przypomnieć, że pod koniec XIX w. Kłodzkie Towarzystwo Górskie wzniosło drewnianą 17 metrową wieżę skąd można było podziwiać piękną panoramę okolicy (niestety w latach 50-tych XX w. uległa ona zniszczeniu).

Dzięki planowanej inwestycji w tym miejscu zwiększy się transgraniczny ruch turystyczny a tym samym liczba osób odwiedzających Gminę Bardo – będzie ona dużym bodźcem turystycznym dla sołectw położonych w obrębie Ostrej Góry, tj. Laskówki, Dzbanowa, Janowca i Przyłęku.

 

Źródło :UMiG Bardo


 


na szlaku
na szlaku