Za Zasługi dla Turystyki  Złota Honorowa Odznaka PTTK

naszesudety

na szlaku
 
 


paluszek
S t a t y s t y k i

Wizyt - ogółem: 1237995
dzisiaj: 111 ⁂  obecnie: 5

r.
 


 • 1/1987(1)
  1/1987(1)
 • 1/1989(13)
  1/1989(13)
 • 1/1991(25)
  1/1991(25)
 • 2/1992(32)
  2/1992(32)
 • 3/1995(69)
  3/1995(69)
 • 1/1996(79)
  1/1996(79)
 • 9/2002(159)
  9/2002(159)
 • 10/2005(196)
  10/2005(196)

Historia magazynu

 

Zaktualizowany fragment pracy magisterskiej Barbary Ligęzy "Magazyn turystyczny *Na Szlaku* jako źródło do badań nad najnowszymi dziejami turystyki w Polsce" (Kraków 2006).

 

 

Wydawcą magazynu *Na Szlaku* jest Oddział Wrocławski PTTK. *Na Szlaku* to czasopismo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, którego Redaktorem Naczelnym do 30.03.2016 r. był prof. zw. dr hab. Krzysztof Radosław Mazurski. Obecnie Sekretarzem Redakcji, Redaktorem Technicznym i Webmasterem jest Piotr Dacko.

Od listopada 2005 r., wydawanie pisma drukiem jest czasowo zawieszone (ostatni drukowany numer, jaki się ukazał to nr 10-2005 r.).

 

 

[…] Poza ścisłym gronem redakcyjnym pisali tacy autorzy, jak: Marek Staffa, Jacek Kolbuszewski, Roman Rubin, Barbara Mierzejewska, Zbigniew Franczukowski, Zbigniew Garbaczewski, Mirosław Sadowski, Lech Rugała, Jacek Potocki, Piotr P. Subik, Konrad Ostańkowicz, Leszek Kumor, Wojciech Miśko, Elżbieta Sobkowiak, Andrzej Kurowski, Waldemar Brygier, Zbigniew Wojciechowski, Romuald M. Łuczyński.

 

 

Początki pisma sięgają roku 1981, który przyniósł "rozluźnienie polityczne" w naszym kraju. Wtedy w Zarządzie Wojewódzkim PTTK we Wrocławiu pojawiła się myśl, aby wydawać biuletyn, który służyłby informacji w obrębie Towarzystwa, ale zawierał nie tylko informacje, lecz również pewną wiedzę krajoznawczą. Tak narodził się biuletyn pt. "Informacje", wydawany przez Zarząd Wojewódzki PTTK we Wrocławiu. Jego inicjatorem i pierwszym redaktorem był Stanisław Nosol, ówcześnie urzędujący sekretarz ZW PTTK. Wkrótce do redakcji dołączył Roman Rubin – zawodowy redaktor "Gazety Robotniczej", która się wówczas ukazywała we Wrocławiu. Pod jego okiem zespół redakcyjny zdobywał wiedzę i umiejętności potrzebne do redagowania czasopisma. W tych trudnych dla wszelkich wydawnictw czasach technika drukowania biuletynu była bardzo skromna, również rytm jego ukazywania się nie był regularny w zależności od przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Przez kilka lat sposób przygotowywania do druku był bardzo prymitywny, mianowicie na dużej płachcie papieru naklejane były odpowiednio preparowane maszynopisy, rysunki, czasami zdjęcia, następnie robiono z tego płytę i drukowano. Starano się ciągle ulepszać technikę, wprowadzać grafikę, następnie wprowadzono lepsze maszyny, co jest widoczne na czcionkach. W miarę upływu czasu ewoluował wygląd zewnętrzny pisma – ładna okładka, lepszy papier, więcej zdjęć (niestety, niekolorowych, ze względu na wysokie koszty druku, co automatycznie przełożyłoby się na wyższą cenę magazynu). Powodzenie "Informacji" spowodowało, że skromnie od strony poligraficznej prezentujący się periodyk przekształcił się w 1987 r. – 1-1987(1) – w czasopismo ogólnopolskie, aczkolwiek jeszcze wtedy nie komercyjne. Również z inicjatywy Stanisława Nosola nazwa czasopisma uległa wówczas zmianie na obecną. Redaktorem naczelnym wtedy jeszcze dwumiesięcznika turystyczno-krajoznawczego *Na Szlaku* został Krzysztof Radosław Mazurski. Był on wówczas członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK we Wrocławiu, miał za sobą pewne doświadczenie w zakresie publikowania tekstów, gdyż sam wiele pisywał już od czasów studenckich, wobec czego uznano, że był on najlepiej nadającą się na to stanowisko osobą spośród członków PTTK we Wrocławiu i jemu powierzono tę funkcję.

 

Strony: 1 2 3 4 Następna »


 


na szlaku
na szlaku