Za Zasługi dla Turystyki  Złota Honorowa Odznaka PTTK

naszesudety

na szlaku
 
 


paluszek
S t a t y s t y k i

Wizyt - ogółem: 1238002
dzisiaj: 118 ⁂  obecnie: 1

r.
 


 • 1/1987(1)
  1/1987(1)
 • 1/1989(13)
  1/1989(13)
 • 1/1991(25)
  1/1991(25)
 • 2/1992(32)
  2/1992(32)
 • 3/1995(69)
  3/1995(69)
 • 1/1996(79)
  1/1996(79)
 • 9/2002(159)
  9/2002(159)
 • 10/2005(196)
  10/2005(196)

Historia magazynu

 

Redaktor naczelny uważa, że było ono pismem ludzi rozumiejących "o co w turystyce chodzi", szukających konkretnych informacji, porad czy też wiadomości krajoznawczych. Magazyn miał wielu młodych autorów i czytelników, choć wydawać by się mogło, iż w dobie kultury obrazkowej ubogie graficznie wydawnictwo nie prezentowało się zbyt zachęcająco dla tej grupy odbiorców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane przez redakcję "Spotkania Czytelników i Sympatyków *Na Szlaku*", które pełniły rolę integrującą środowisko. Miały one charakter rajdów czy też zlotów turystycznych odbywających się w różnych miejscach naszego kraju. Było to szczególnie istotne, gdyż jest to "Towarzystwo", a więc życie towarzyskie jest równie ważne, jak zdobywanie wiedzy krajoznawczej. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Strzesze Akademickiej w 1996 r. Początkowo były to spotkania letnie, ale oczekiwania na tyle się rozrastały, że zaczęto organizować spotkania jesienne, a następnie zimowe. W ciągu ostatnich lat kilka spotkań tego typu miało miejsce zagranicą.

 

 

Uzupełnienie:

 

Początkowo rocznie ukazywały się najwyżej dwa numery, osiągające coraz wyższy poziom merytoryczny dzięki współpracy Romana Rubina – zawodowego dziennikarza. Od 1984 r. zespołowi redakcyjnemu przewodniczył Piotr Jeszke, który tak się wyszkolił, że przeszedł na zawodowstwo. W następnym roku ukazały się już cztery numery "Informacji ZW PTTK we Wrocławiu", druk ich również stał się lepszy. Ostatni, jedyny w 1985 r., był stąd mało podobny do pierwszego. Przez dłuższy czas wyprofilowano zawartość na tematykę górską, ale wskutek słabego zainteresowania turystycznych środowisk górskich poszerzono formułę do zawartej obecnie w podtytule.

 

Na XV-lecie magazynu, 18.02.2002 r. nadana mu została

Złota Honorowa Odznaka PTTK

złota honorowa

 

Ostatni drukowany numer ukazał się w październiku 2005 r. wobec przynoszonego deficytu. Z inicjatywy Andrzeja Rumińskiego od grudnia 2006 r. czasopismo ma charakter publikacji internetowej, utrzymującej comiesięczny rytm. Początkowo funkcję redaktora technicznego sprawował Paweł Rumiński, poczym przejął ją obecny Redaktor Naczelny Piotr Dacko, który także jako webmaster obsługuje witrynę *Na Szlaku*. Piotr Dacko był także redaktorem technicznym i graficznym przez cały okres ukazywania się miesięcznika w wersji papierowej.

 

Redakcja pracuje całkowicie społecznie, a magazyn – o szerokiej formule treściowej, jest czasopismem czytelników: teksty pochodzą tylko od nich, będąc uzupełniane przez proszonych o to zaprzyjaźnionych autorów, również piszących honorowo, i pozyskiwane dokumenty turystyczne, także zagraniczne.

 


aktualizacja: 2012.10.30

 

Podczas obchodów 60-lecia Oddziału Wrocławskiego PTTK (13.10.2012 r. - relacja w numerze 'NaSzlaku_e-73(269)2012-11') wręczono mu Odznakę Honorową 'Za Zasługi dla Turystyki' przyznaną (16.02.2012 r.) przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4


 


na szlaku
na szlaku