logo O-Wr PTTK   logo PTTK

Ogłoszenia

 na szlaku

Za Zasługi dla Turystyki  Złota Honorowa Odznaka PTTK

naszesudety

na szlaku
 
 


paluszek
S t a t y s t y k i

Wizyt - ogółem: 912836
dzisiaj: 368 ⁂  obecnie: 2

r.
 


 • Tak było 15 lat temu
  Tak było 15 lat temu
 • ZG PTTK
  ZG PTTK
 • KK ZG PTTK
  KK ZG PTTK
 • Rada Porozumienia
  Rada Porozumienia
 • Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
  Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
 • Gościniec
  Gościniec

Jubileusz 25-lecia

Internetowy obecnie magazyn turystyczno-krajoznawczy *Na Szlaku*, który jako pierwszy wyspecjalizował się w gronie czasopism o większej cząstotliwości w tematyce górskiej, wkroczył w 25-lecie istnienia na rynku wydawniczym. Wydawcą jego jest Oddział Wrocławski PTTK, a redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. Krzysztof R. Mazurski, sekretarzem Redakcji – Andrzej Rumiński.

 

Początki czasopisma sięgają 1981 r., który przyniósł „rozluźnienie polityczne” w Polsce. W Zarządzie Wojewódzkim PTTK we Wrocławiu pojawiła sią wtedy myśl, aby wydawać biuletyn, który służyłby informacji w obrębie Towarzystwa, zawierając nie tylko informacje, lecz również pewną wiedzę krajoznawczą. Tak narodził się biuletyn Informacje, wydawany przez ZW PTTK we Wrocławiu. Wkrótce do redakcji dołączył Roman Rubin, zawodowy redaktor Gazety Robotniczej, która się wówczas ukazywała we Wrocławiu. Pod jego okiem zespół redakcyjny zdobywał wiedzę i umiejętności potrzebne do redagowania czasopisma. W tych trudnych dla wszelkich wydawnictw czasach technika drukowania biuletynu była bardzo skromna, również rytm jego ukazywania się nie był regularny w zależności od przeznaczonych na ten cel środków finansowych. W miarę upływu czasu ewoluował wygląd zewnętrzny pisma – ładna okładka, lepszy papier, więcej zdjęć (niestety, niekolorowych, ze względu na wysokie koszty druku, co automatycznie przełożyłoby się na wyższą cenę magazynu).

 

Powodzenie Informacji spowodowało, że skromnie od strony poligraficznej prezentujący się periodyk przekształcił się w 1987 r. w czasopismo ogólnopolskie, aczkolwiek jeszcze wtedy niekomercyjne. Również jego nazwa uległa zmianie na obecną. Redaktorem naczelnym wtedy jeszcze dwumiesięcznika turystyczno-krajoznawczego *Na Szlaku* został Krzysztof R. Mazurski. Czasopismo ukazywało się od początku jako magazyn, a nie jako gazetka wewnętrzna PTTK. Ogólnopolska tematyka pod wpływem licznych głosów została zawężona do tematyki górskiej, aczkolwiek ogólne problemy turystyki i jej aspekty ekologiczne nie zostały jednak pominięte. Zgodnie z zainteresowaniami polskich turystów opisywane były też góry Europy i Świata wraz z prezentacją innych krajów. Pojawiły się stałe działy: ”Globtroter”, ”Listy, opinie, polemiki”, a systematycznie były wprowadzane nowe i zmieniane dla wzbogacenia tematyki. Na łamach pisma można było znaleźć ciekawostki historyczne, rewelacje archeologiczne, reportaże o zmaganiach z przyrodą, zdobywaniu niedosiężnych szczytów, opowieści o zwyczajnych ludziach i sprawach, informacje o olimpiadach, rajdach i wycieczkach. Były też porady turystyczne oraz artykuły o treści turystyczno-krajoznawczej. Zamieszczano krzyżówki i konkursy krajoznawcze, a także piosenki turystyczne. Dział ”Listy, opinie, polemiki” od początku uważany był przez redakcję za bardzo ważny, gdyż starała ona się przez cały czas utrzymać żywy kontakt z czytelnikami. Choć wydawcą było PTTK, ideą stało się niezamykanie się w kręgu jednorodnej tematyki. Wśród autorów znaczącą część stanowili debiutanci, jako że redakcja zawsze była otwarta na nadsyłane teksty i zachęcała wszystkich do dzielenia się z innymi swoimi refleksjami, uwagami, informacjami czy też krytycznymi spostrzeżeniami.

 

Strony: 1 2 Następna »
 • Uroczystości

  W kwietniowe (2011.04.12) popołudnie w Sali Klubowej Oddziału Wrocławskiego PTTK odbyło się uroczyste, okolicznościowe spotkanie z okazji 25-lecia - tak, tak! naszego magazynu. Przybyli drodzy nam goście i sympatycy. Redakcja, jak przystało na tak ważne wydarzenie, stawiła się w komplecie... 


na szlaku
na szlaku