logo O-Wr PTTK   logo PTTK

Ogłoszenia

 na szlaku

Za Zasługi dla Turystyki  Złota Honorowa Odznaka PTTK

naszesudety

na szlaku
 
 


paluszek
S t a t y s t y k i

Wizyt - ogółem: 913877
dzisiaj: 37 ⁂  obecnie: 2

r.
 


 • Tak było 15 lat temu
  Tak było 15 lat temu
 • ZG PTTK
  ZG PTTK
 • KK ZG PTTK
  KK ZG PTTK
 • Rada Porozumienia
  Rada Porozumienia
 • Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
  Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
 • Gościniec
  Gościniec

Jubileusz 25-lecia

Wielu znanych dzisiaj autorów stawiało tu swoje pierwsze kroki literackie. Rzeczą niespotykaną jest, że przez znakomitą większość okresu ukazywania się czasopisma wychodziło ono „w czynie społecznym”, czyli redakcja pracowała za darmo, a autorzy nie otrzymywali honorarium. Mimo to redakcja dostaje ciągle bardzo dużo tekstów, co dowodzi popularności magazynu. Nie przekładało się to, niestety, jednak na wysokośó sprzedaży. W 1996 r. magazyn *Na Szlaku* wszedł na rynek, jako czasopismo komercyjne, aczkolwiek niedochodowe. Powodem problemów finansowych był niewystarczająco wysoki nakład, aby mogło ono funkcjonować samodzielnie. Pismo zmuszone było do korzystania z dotacji państwowych – najpierw Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, następnie Polskiej Organizacji Turystycznej. W 2003 r. zmieniły się zasady i skończyły się pieniądze. Przez następne lata Oddział Wrocławski PTTK kontynuował jeszcze wydawanie pisma, ale w końcu zawiesił je czasowo. Czasopismo sprzedawano w Empikach, dzięki temu mogło dotrzeć do czytelników spoza PTTK, przez co sporo osób trafiło do PTTK, sporo osób dowiedziało się, co to jest PTTK i „co tam się robi”. Nie udało się nawiązać współpracy z Ruchem, który miał największą siłę przebicia, który jednak okazał się niesolidny i za drogi. Firmy kolporterskie były zainteresowane jedynie wielotysięcznymi nakładami.

 

Wydawca zmienił nieco koncepcję wydawania, zaczęto uwzględniać w szerszym zakresie tematykę nizinną. Generalnie związana była ona z trzema zasadniczymi nurtami, mianowicie: góry; podróże, czyli turystyka zagraniczna, i ciekawostki oraz teksty dotyczące techniki uprawiania turystyki i bezpieczeństwa. Propagowana jest kultura turystyczna, zasady bezpieczeństwa i ochrony przyrody. Istotne znaczenie mają recenzje i propozycje mniej znanych i łatwiejszych – dla zachęty, tras po polskich górach.

 

Ostatni drukowany numer ukazał się w październiku 2005 r. wobec przynoszonego deficytu. Z inicjatywy Andrzeja Rumińskiego od grudnia 2006 r. czasopismo ma charakter publikacji internetowej, utrzymującej comiesięczny rytm. Dzięki nowej formule edytorskiej magazyn nie tylko może być pełen kolorów, ale czytywany jest – jak wskazują statystyki, w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej, a nawet poza nią: w Rosji, Stanach Zjednoczonych i poszczególnych krajach różnych kontynentów, wszędzie tam, gdzie są Polacy.

Strony: « Poprzednia 1 2
 • Uroczystości

  W kwietniowe (2011.04.12) popołudnie w Sali Klubowej Oddziału Wrocławskiego PTTK odbyło się uroczyste, okolicznościowe spotkanie z okazji 25-lecia - tak, tak! naszego magazynu. Przybyli drodzy nam goście i sympatycy. Redakcja, jak przystało na tak ważne wydarzenie, stawiła się w komplecie... 


na szlaku
na szlaku