Za Zasługi dla Turystyki  Złota Honorowa Odznaka PTTK

progres

naszesudety

na szlaku
 
 


paluszek
S t a t y s t y k i

Wizyt - ogółem: 559026
dzisiaj: 16 ⁂  obecnie: 1

r.
 


Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

 

Regionalny Samorząd Przewodników Turystycznych

 

Dolnośląska i Opolska Federacja Przewodników Turystycznych

 

oraz Klub Przewodników i Pilotów „RZEPIÓR”

 

zapraszają

 

PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK

 

do udziału w obchodach XIV

 

Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego,

 

które będą miały miejsce18 lutego 2017 roku we Wrocławiu

 

 

 

Program spotkania:

 

1. Godz. 09.30 – spotkanie uczestników w pawilonie P4 kompleksu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35.

 

2. Godz. 10.00 – uroczyste powitanie; najważniejsze informacje o przebiegu spotkania.

 

3. Godz. 10.15 – wykłady i informacje:

 

– informacja o obiekcie AWF w kontekście organizacji we Wrocławiu „Światowych Igrzysk Sportowych 2017”;

 

– informacja Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego „Światowych Igrzysk Sportowych 2017” o przebiegu igrzysk.

 

4. W godzinach 12.00-14.00 – zwiedzanie w grupach obiektów AWF.

 

5. W godzinach 14.00-15.00 – uroczysty obiad.

 

6. Po obiedzie, do godziny 16.00 – indywidualny przejazd w ustalonych grupach do miejsc zwiedzania następujących obiektów:

 

– Centrum Edukacji Ekologicznej HYDROPOLIS, ul. Na Grobli 19-21, grupę prowadzi kol. Elżbieta Lisiecka – klub „Rzepiór”;

 

– Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, grupę prowadzi kol. Danuta Szafarewicz – klub „Rzepiór”;

 

– Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Rynek 6 – Kamienica pod Złotym Słońcem, grupę prowadzi kol. Michał Ambroż – klub „Rzepiór”.

 

Uwaga:

 

Zwiedzający poszczególne obiekty samodzielnie ponoszą koszty ulgowych biletów wstępu.

 

7. Po zakończeniu zwiedzenia, około godz. 17.30 – indywidualne zakończenie spotkania.

 

Sprawy organizacyjne:

 

* Obowiązuje strój przewodnicki.

 

* Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 40 zł od osoby.

 

* Wpłaty:

 

tylko i wyłącznie na konto Oddziału Wrocławskiego PTTK Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12

 

– nr konta: 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667

 

– tytuł wpłaty – „Dzień Przewodnika 2017” (z podaniem nazwiska i imienia wpłacającego).

 

Dla uniknięcia nieporozumień proszę na spotkaniu 18.02.2017 r. posiadać potwierdzenie wpłaty.

 

Uwaga:

 

Nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe przed spotkaniem.

 

* Zgłoszenia imienne z podaniem numeru legitymacji członkowskiej PTTK oraz udziału w wybranej grupie: 6a, 6b lub 6c – grupy do 30 osób, preferencja dla przewodników spoza Wrocławia (można podać opcję drugiego wyboru: np. 6a ew. 6c):

 

mailem na adres: kol. Andrzeja Nazara – nazar.andrzej@wp.pl

 

telefonicznie/SMS-em sekretarzowi Samorządu kol. Barbarze Kopydłowskiej, tel. 71-339-83-11, tel. kom. 694-787-310.

 

* Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat upływa 30 stycznia 2017 roku (poniedziałek).

 

* Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

 

* Członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką mają zapewnione ubezpieczenie NNW, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

 

 

Z przewodnickimi pozdrowieniami

 

Organizatorzy

  


na szlaku
na szlaku