Za Zasługi dla Turystyki  Złota Honorowa Odznaka PTTK

naszesudety

na szlaku
 
 


paluszek
S t a t y s t y k i

Wizyt - ogółem: 820133
dzisiaj: 56 ⁂  obecnie: 2

r.
 


Propozycje zza Odry

 

We wrocławskim Muzeum Architektury Niemiecka Centrala Turystyki (DZT)  wraz z Tourismus Marketing Brandenburg (TMB) i Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) zaprezentowały najważniejsze atrakcje i trendy w niemieckiej turystyce. Znaczącą ilość osób odwiedzających  naszych zachodnich sąsiadów stanowią Polacy. Rokrocznie ta tendencja rośnie. W prezentowanych propozycjach dało się zauważyć dużo nowości. Bardzo bogata jest oferta dla turystów pieszych, rowerowych oraz miłośników przyrody. Wspomnieć należy o wspaniałych zabytkach i wydarzeniach kulturalnych.

Nie sposób tu o wszystkim pisać. Niemiecka Centrala Turystyki posiada swoją, bardzo dobrze redagowaną polskojęzyczną stronę: www.germany.travel/pl/. Przy jej  pomocy warto zapewnić sobie otrzymywanie  newslettera, który informuje o najnowszych ofertach i faktach dotyczących Niemiec.

W przedstawionych  materiałach  Saksonii i Brandenburgii , terenów znajdujących się najbliżej naszej granicy zwracają uwagę redagowane po polsku: www.zamki-saksonii.pl i www.brandenburgia-turystyka.pl.

Warto w swoich planach turystycznych uwzględnić wyjazd do Niemiec. 


na szlaku
na szlaku