logo O-Wr PTTK   logo PTTK

Ogłoszenia

 na szlaku

Za Zasługi dla Turystyki  Złota Honorowa Odznaka PTTK

naszesudety

na szlaku
 
 


paluszek
S t a t y s t y k i

Wizyt - ogółem: 913940
dzisiaj: 100 ⁂  obecnie: 3

r.
 


Redakcja

 

PiotrPiotr Dacko (Redaktor Naczelny, redaktor techniczny, webmaster) – obecnie niezrzeszony, ale swojego czasu długoletni członek Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich i PTTK (przewodnik sudecki, przodownik turystyki górskiej, instruktor krajoznawstwa regionu a także znakarz szlaków).

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Zapalony turysta od szkoły podstawowej. Związany z „Na Szlaku” od początku istnienia pisma jako redaktor graficzno-techniczny. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Zawodowo były główny specjalista d/s wydawniczych we Wrocławskim Towarzystwie Naukowym. Obecnie urzędnik państwowy. Dużo podróżuje po Polsce i za granicą.

 

  

Zofia Wiatrak (korekta) – absolwentka filologii polskiej na UAM w Poznaniu, turystka z wyboru i zamiłowania, instruktor ochrony przyrody, przodownik TG, przewodnik sudecki (także Karkonoskiego Parku Narodowego), przewodnik świętokrzyski i po Sandomierzu.

 

Na Szlaku - magazyn

 

Dorota Dembkowska (korekta i redakcja tekstów do lipca 2019 roku) - romanistka, pracownik Politechniki Wrocławskiej, śpiewa w Kameralnym Chórze Politechniki Wrocławskiej.

 

   

   

 

 

 

Andrzej Rumiński (Redaktor Naczelny od 6.07.2016 do 12.04.2017 r.) – w Oddziale Wrocławskim PTTK od 1961 r.

 

Jako przewodnik blisko 15 lat prowadził ze śp. żoną Joanną wycieczki krajoznawcze po całym kraju dla sierot, dzieci głuchych i niedosłyszących. Uczestniczył m.in. w akcjach: „Polska Naszych Dni”, „Sprzątanie Świata”. Przez 25 lat brał udział w akcji ZG PTTK „Inwentaryzacja Krajoznawcza Polski”. Od 2005 r. jest Zasłużonym Instruktorem Krajoznawstwa, od lipca 2006 r. – Członkiem Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki Krajoznawczej Polski. Od grudnia 2006 do grudnia 2014 r. był sekretarzem redakcji magazynu „Na Szlaku”. Ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z pełnienia tej funkcji na własną prośbę.

 

Dużo wędrował po całym kraju od Bałtyku po Tatry. Pasjonował się krajoznawstwem, Legionami Polskimi z lat 1914-1918, genealogią i rodzinnym Wilnem.

Zmarł 12.04.2017 r.

 

Krzysztof R. Mazurski (Redaktor Naczelny od 1988 do 30.03.2016 r.)

 

W Oddziale Wrocławskim PTTK od 1963 r. Przewodnik sudecki (I kl. w Komisji Egzaminacyjnej) i dolnośląski od 1968 r., potem i po Wrocławiu, przodownik turystyki górskiej, Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa i fotografii krajoznawczej. Pełnił moc różnych funkcji w PTTK, m.in. był wiceprezesem ZG (1989-1991) i członkiem ZG (1989-2005), od 1977 r. w Komisji Krajoznawczej ZG (2001-2010 jako jej przewodniczący). W latach 2008-2010 wiceprzewodniczący Naturefriends International, a od kwietnia 2010 r. przewodniczący Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego (druga kadencja).

 

Interesowała Go turystyka krajoznawcza, głównie górska i samochodowa, podróże po świecie, publicystyka różnego rodzaju (z przewagą regionalnej), książka i film.

Zmarł nagle 30.03.2016 r.


 

Wojciech Radliński (Zespół Redakcyjny) – od 1969 r. w Oddziale PTTK Wrocław – Fabryczna.

 

Aktywny przewodnik sudecki i terenowy po Dolnym Śląsku, a także przodownik turystyki pieszej i górskiej oraz instruktor krajoznawstwa regionu, ochrony przyrody i przewodnictwa. Turystyka i krajoznawstwo to była jego życiowa pasja. Praktycznie co weekend był na turystycznych wędrówkach. W PTTK w Zespole Redakcyjnym *Na Szlaku*, skarbnik KTG Łazek i stały współpracownik (do 2011 r.) Delegatury Sudeckiej KTG ZG PTTK.

 

Uczestnik wielu ważnych wydarzeń związanych z turystyką. Przeszło dwadzieścia pięć lat pracy w branży turystycznej w okolicach Milicza spowodowało zauroczenie niezwykłą krainą lasów i wody.

Zmarł 2.05.2016 r.


Paweł Rumiński (Webmaster w latach 2006-2014).

Zmarł nagle 11.05.2014 r.  


na szlaku
na szlaku