Za Zasługi dla Turystyki  Złota Honorowa Odznaka PTTK

naszesudety

na szlaku
 
 


paluszek
S t a t y s t y k i

Wizyt - ogółem: 1207430
dzisiaj: 676 ⁂  obecnie: 1

r.
 


REGULAMIN REGIONALNEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTTK „DOMINANTY PRZEDGÓRZA SUDECKIEGO”

Regulamin odznaki do pobrania: 


na szlaku
na szlaku