Za Zasługi dla Turystyki  Złota Honorowa Odznaka PTTK

naszesudety

na szlaku
 
 


paluszek
S t a t y s t y k i

Wizyt - ogółem: 1229390
dzisiaj: 19 ⁂  obecnie: 1

r.
 


 • Fot. Wojciech Radliński
  Fot. Wojciech Radliński
 • Fot. Tomasz Kostyła
  Fot. Tomasz Kostyła
 • Fot. Tomasz Kostyła
  Fot. Tomasz Kostyła
 • Fot. Tomasz Kostyła
  Fot. Tomasz Kostyła
 • Fot. Tomasz Kostyła
  Fot. Tomasz Kostyła
 • Fot. Wojciech Radliński
  Fot. Wojciech Radliński

Uroczystości

25-lecia magazynu *Na Szlaku*

(opis fotek)

 

W kwietniowe (2011.04.12) popołudnie w Sali Klubowej Oddziału Wrocławskiego PTTK odbyło się uroczyste, okolicznościowe spotkanie z okazji 25-lecia – tak, tak! naszego magazynu. Przybyli drodzy nam goście i sympatycy. Redakcja, jak przystało na tak ważne wydarzenie, stawiła się w komplecie. Nazwiska do przeczytania w 'stopce redakcyjnej' magazynu oraz na stronie 'Redakcja'. Zjawił się również jeden z twórców czasopisma Piotr Jeszke. Po przywitaniu zebranych Redaktor Naczelny Krzysztof R. Mazurski zagłębił się w historii. Tą część wystąpienia wzbogaciło pokazanie opasłych tomów wszystkich wydań. Jakaż to ewolucja od nieco pożółkłych numerów wydań papierowych po wydrukowane wydania elektroniczne! Duże zainteresowanie wzbudził informacją o tym, że Czytelnicy czasopisma znajdują się na całym świecie. Podkreślił, że *Na Szlaku* to bezinteresowny (społeczny) wysiłek wielu osób. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by świętować ten niecodzienny jubileusz.

 

Po tym oficjalnym wstępie głos zabrali goście. Zofia Sikora, reprezentująca Radę Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego i O/PTTK Wałbrzych, wręczyła listy gratulacyjne. Podobnie w imieniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK uczynił Henryk Paciej (stale współpracujący z magazynem - prowadzi dział 'Na kolekcjonersim szlaku'). Andrzej Rumiński odczytał zaś okolicznościowy list od Elżbiety Matusiak-Gordon i Andrzeja Z. Gordona z zaprzyjaźnionego magazynu Gościniec i miłe słowa z Oddziału PTTK Buk od Anny Wyszyńskiej-Klorek.

 

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia Dyrektora Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wojciecha Bilińskiego. Chwalił – czyli dostrzeżono nas, gratulował i coś obiecał. O tym kiedy indziej. Po tym fragmencie jubileuszu rozlano „bąbelkowy” płyn i wzniesiono toast. Pojawił się też sporych rozmiarów tort, ozdobiony jubileuszowym napisem. Rozpoczęła się miła słowna wymiana wspomnień, planów itp.

 

Jednak jak uroczystość to uroczystość. Prezes Oddziału Wrocławskiego PTTK Krystyn Chudoba pochwalił magazyn i wręczył wszystkim członkom redakcji okolicznościowe listy gratulacyjne i dyplomy przyznane przez Władze Oddziału. Dalsza część spotkania miała charakter koleżeńskiego spotkania. Całość spotkania została sfinansowana ze środków Oddziału Wrocławskiego. Należą się za to wielkie, wielkie podziękowania. Również słowa uznania za pomoc w organizacji jubileuszu należą się dyrektorowi Władysławowi Chaszczowskiemu i koleżankom z biura Oddziału Magdzie Bej i Oli Uchman.

 

Cóż, uroczystości skończone, czas wracać do redakcyjnych zajęć...

 

 

Opis fotografii (od góry):

– „Występuje” Redaktor Naczelny Krzysztof R. Mazurski; obok siedzi „żelazny” Sekretarz Redakcji - Andrzej Rumiński;
– Prezes O/Wr. PTTK Krystyn Chudoba podczas wręczania dyplomów;
– Goście: Zofia Sikora, Wojciech Biliński oraz Bronisław Zathey;
– Dyrektor Władysław Chaszczowski podczas rozmowy z Naczelnym; siedzą: „nasze” Panie z biura - Magda Bej i Aleksandra Uchman oraz Zbigniew Dyśkiewicz;
– Redakcja magazynu w pełnym składzie oraz współpracownicy (stoją od lewej): Wojciech Radliński, Paweł Rumiński, Piotr Dacko, Krzysztof R. Mazurski, Juliusz Wysłouch, Andrzej Rumiński oraz Henryk Paciej;
– Nasz jubileuszowy torcik. 


na szlaku
na szlaku